APA NOVA Ploiești
Căutare

Solicitari

Doriti sa ne solicitati un serviciu?

Nu trebuie decat sa completati fisa corespunzatoare solicitarii impreuna cu anexele si sa trimiteti documentele prin posta, la adresa noastra:

SC. Apa Nova Ploiesti SRL
Str. Bobalna 10
100330, Ploiesti

 

Doriti sa aflati mai multe detalii ?

Telefonati la 0800 800 923 (apel gratuit) apelabil din reteaua Telekom Romania, iar din alte retele de telefonie fixa sau mobila la numarul 0244 407630 (apel taxabil), si veti fi informat cu promptitudine.

Apa Nova Ploiesti nu percepe taxe pentru incheierea contractelor.

 

Formulare de cerere:

 

Avize

Doriti sa ne solicitati un serviciu ?

Va prezentam in aceasta pagina toate documentele de care aveti nevoie conform legii, pentru ca solicitarea dumneavoastra sa fie argumentata.

 

Actele se transmit prin posta pe adresa SC APA NOVA Ploiesti SRL, str. Bobalna nr. 10, 100330 Ploiesti

La perfectarea contractelor APA NOVA Ploiesti nu percepe nici o taxa

 

1. Incheiere contract

Acte necesare (in copie) pentru incheierea contractului pentru alimentare cu apa potabila si preluarea apelor uzate

 

Persoane fizice

Act de proprietate sau certificatul de mostenitor

Buletinul de identitate/Carte de identitate

 

Asociatii de proprietari

Certificat de inregistrare fiscala

Sentinta civila sau hotararea judecatoreasca privind dobandirea personalitatii juridice, eliberata de Tribunalul Prahova

Lista cu numarul de persoane - media pe ultimele 12 luni

Acordul de desprindere de asociatia mama

 

Agenti economici

Act de proprietate/ Contract de inchiriere

Codul unic eliberat de Registrul Comertului

 

2. Racordare la retea

Actele necesare pentru obtinerea avizului si proiectului de racordare la retelele edilitare de apa si canalizare

 

Persoane fizice

Certificat de urbanism

Act de proprietate

Plan de situatie cu ridicare topografica si viza Oficiului Judetean de Cadastru Geodezie si Cartografie  OJCGC

Buletin de identitate/Carte de identitate

 

Agenti economici

Act de proprietate

Plan de situatie cu ridicare topografica si viza Oficiului Judetean de Cadastru Geodezie si Cartografie  OJCGC

Cod unic

 

3. Separatia tehnica

Actele necesare pentru obtinerea avizului si proiectului de separatie tehnica

 

Persoane fizice

Act de proprietate

Plan de situatie cu incadrarea in zona

Acceptul notarial al titularului de contract pe bransamentul din care se solicita separatia tehnica

Buletin de identitate/Carte de identitate

 

Asociatii de proprietari

Actele asociatiei de proprietari:

Certificat de inregistrare fiscala

Sentinta civila sau hotararea judecatoreasca privind dobandirea personalitatii juridice

 

Agenti economici

Actele societatii

Act de proprietate

Cod unic

Plan de situatie cu incadrarea in zona

Acceptul notarial al titularului de contract pe bransamentul din care se executa separatia

Home|Prezentare|Consumatori|Servicii on-line|Contact|Noutati

Solicitari si avize|Transmitere indecsi|Calculul consumului|Analiza apei|Programari citiri contoare|Opriri de apa|Audiente

Grupul Veolia|Apa Nova Bucuresti|Primaria Municipiului Ploiesti|Veolia Romania

©2008-2011 APA NOVA PLOIEȘTI