APA NOVA Ploieşti
Căutare

Ce trebuie sa stiu despre...

 

  Factura

 • Ce informatii contine factura mea?
  1. PERIOADA FACTURATA: reprezinta intervalul de timp dintre data indexului vechi si cea a indexului nou;
  2. INDEX NOU: este ultimul index al contorului - citit, estimat sau autocitit, pana la care urmeaza sa se factureze;
  3. INDEX VECHI: este ultimul index facturat;
  4. VALABILITATE CONTOR: este data pana la care contorul poate functiona;
  5. COD CLIENT: cod unic alfanumeric atribuit fiecarui client si este format dintr-o litera si 6 cifre. Acesta incepe cu fata litera P - pentru utilizatori persoane fizice, U - pentru persoane juridice si A - pentru asociatii de proprietari;
  6. COD ATM: cod numeric unic atribuit fiecarui client, format din 7 cifre. Acesta este solicitat de banca la plata facturii. Incepe cu cifra 1 - pentru persoane fizice, 2 - pentru persoane juridice si 3 - pentru asociatii de proprietari.
  7. SERVICII FACTURATE:
   • Apa potabila - reprezinta consumul de apa al clientului;
   • Canalizare apa uzata - reprezinta 95% din consumul de apa, pentru clientii persoane fizice si 100% din consumul de apa, pentru persoanele juridice si asociatiile de proprietari. La aceste volume se adauga apa uzata provenita din apa extrasa din sursele proprii;
   • Canalizare apa pluviala - volumul de apa pluviala colectata si transportata in statia de epurare, inclusiv epurarea apei, calculata in functie de suprafata terenului detinut in proprietate de fiecare utilizator. Aceasta se plateste doar de catre consumatorii racordati la reteaua de canalizare.
   • Modul de calcul privind cantitatea de apa meteo platita de fiecare tip de consumator este stabilit prin Hotararea Consiliului Local Ploiesti nr. 320/2007 , si se obtine prin inmultirea suprafetelor totale ale incintelor (construite si neconstruite) detinute si declarate de fiecare utilizator pe propria raspundere, cu urm?torii coeficienti:
    - populatie: 0,2 mc/mp/an;
    - domeniul public si institutii publice: 0,3 mc/mp/an;
    - agenti economici: 0,5 mc/mp/an.
  8. Consum: este volumul de apa, in metri cubi, pe care ii consuma utilizatorul, conform indexului (citit, estimat sau autocitit) sau estimat ca urmare a imposibilitatii citirii contorului (contor blocat, camin cu apa, lipsa clientului la domiciliu etc.);
  9. TOTAL FACTURA CURENTA: valoarea/ suma de plata pe care trebuie sa o achite utilizatorul pentru consumul aferent lunii curente;
  10. Avansuri: sume de bani achitate in plus de client fata de datoria acestuia. Acestea sunt evidentiate cu semnul minus si diminueaza totalul de plata;
  11. Facturi neachitate: valoarea facturilor emise anterior si neachitate. Sunt incluse si facturile negative, necompensate pana la data emiterii facturii curente;
  12. Penalitati pentru achitari dupa data scadentei: sunt penalitatile de intarziere calculate si neincasate pentru facturile achitate dupa data scadenta mentionata in factura;
  13. TOTAL PLATA: reprezinta debitul/ creditul dumneavoastra la data emiterii facturii curente.
 • Ce platiti dumneavoastra?
  • activitatea de captare a apei;
  • tratamentele aplicate apei brute pentru a deveni potabila;
  • pomparea, transportul si distributia apei pana la domiciliul utilizatorului;
  • analizele periodice privind monitorizarea calitatii apei potabile;
  • colectarea, transportul si epurarea apelor uzate;
  • colectarea si transportul prin reteaua publica de canalizare a apei pluviale (meteorice), precum si tratarea acesteia;
  • intretinerea si modernizarea retelei de apa si de canalizare;
  • interventiile de urgenta, etc.
 • Platesc si pierderile de apa?

  Pierderile de apa din reteaua interna sunt suportate de catre proprietar (responsabilitatea Apa Nova Ploiesti se opreste la contorul de apa din caminul de bransament).

  Pierderile din reteaua publica de distributie sunt suportate de catre Apa Nova Ploiesti.

 • Pot sa-mi platesc datoriile esalonat?

  Prezentandu-se la ghiseul Relatii Clienti situat pe str. Bobalna nr.10, clientul poate sa stabileasca impreuna cu reprezentantul Apa Nova Ploiesti (functionarul informatii clienti) termenele de plata a datoriei.

 • Cand trebuie sa platiti factura?

  Factura trebuie platita integral inainte de data scadenta.

  Refuzul total sau partial de a plati factura emisa de Apa Nova Ploiesti va fi comunicat de catre client printr-o adresa scrisa care va contine si motivul refuzului, in termen de 10 zile de la data primirii facturii.

  Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage dupa sine penalitati de intarziere, dupa cum urmeaza:
  - penalitatile sunt egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, stabilite conform reglementarilor legale in vigoare;
  - penalitatile se datoreaza incepând cu prima zi dupa data scadentei;
  Factura individuala pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare constituie titlu executoriu.

  Daca factura, inclusiv penalitatile, nu a fost achitata in termen de 30 de zile de la data scadentei, Apa Nova Ploiesti are dreptul sa sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare prin debransare de la reteaua publica de alimentare cu apa ori de la reteaua publica de canalizare si sa solicite recuperarea debitelor în instanta.
  Masura debransarii de la reteaua publica se poate lua numai în urma unei notificari prealabile si se poate pune în aplicare dupa 5 zile lucratoare de la data primirii acesteia.

  In cazul in care factura a fost calculata in urma unei estimari, regularizarea consumului si a platii se va face prin factura lunilor urmatoare. Pentru a se evita facturarea unui consum estimat în lunile în care Apa Nova Ploiesti nu efectueaza citirea contorului, clientul are posibilitatea de a transmite indexul contorului, în perioada 1 - 5 a fiecarei luni, la Centrul de Apel Apa Nova Ploiesti, 24 de ore din 24, la numerele de telefon 0800 800 923 - apel gratuit din reteaua Telekom Romania sau 0244 407 630 - apel taxabil din alte retele de telefonie fixa sau mobila, precum si la adresa de e-mail [email protected] sau prin accesarea paginii de internet www.apanova-ploiesti.ro, Servicii on-line.

 • Cum puteti plati factura?

  Pentru a plati factura, emisa lunar de Apa Nova Ploiesti pentru serviciile de care beneficiati, aveti la dispozitie urmatoarele variante :

  Pentru vizualizarea tuturor modalitatilor de plata a facturii emisa de Apa Nova Ploiesti apasati urmatorul link:(Modalitati de plata a facturilor Apa Nova Ploiesti)

 • Dar daca nu primesc factura?

  Facturile emise de Apa Nova Ploiesti pot fi transmise si prin e-mail.

  Tot ce trebuie sa faca clientul ca sa primeasca factura pe e-mail este sa adere, o singura data, la SERVICIUL GRATUIT FACTURA PE E-MAIL de pe site-ul Apa Nova Ploiesti apasand aici pentru inregistrare

  In acest fel, facturile (conforme cu originalul) vor ajunge la client in maxim 24 de ore de la emitere.
  Precizam ca facturile originale, in format scris, vor fi transmise in continuare cu serviciile postale.
  Daca clientul intampina dificultati in a adera la serviciul FACTURA PE E-MAIL, poate contacta Centrul de Apel al Apa Nova Ploiesti, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, la numere de telefon: 0800 800 923 - apel gratuit din reteaua Telekom Romania, 0244 407 630 - apel taxabil din alte retele de telefonie fixa sau mobila, sau poate scrie pe adresa de e-mail [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home|Prezentare|Consumatori|Servicii on-line|Contact|Noutati

Bransamente|Contorizare|Canalizare|Centrul de Relatii Clienti|Factura|Tarife|Calitatea apei|Prestari servicii|Audiente

Grupul Veolia|Apa Nova Bucuresti|Primaria Municipiului Ploiesti|Veolia Romania

GDPR|Cerere exercitare drepturi GDPR|Politica de utilizare a cookie-urilor

©2008-2011 APA NOVA PLOIEȘTI