APA NOVA Ploieşti
Căutare

Ce trebuie sa stiu despre...

 

  Bransamente

 • Ce este bransamentul de apa?

  Bransamentul de apa este partea din reteaua de alimentare cu apa care asigura legatura dintre reteaua publica de distributie si reteaua interioara a unei incinte sau a unei cladiri. Bransamentul deserveste un singur utilizator.

 • Care este reteaua publica de distributie a apei?

  Reteaua publica de distributie a apei reprezinta partea din sistemul public de alimentare cu apa, alcatuita din reteaua de conducte, armaturi si constructii - anexe, care asigura distributia apei potabile la 2 sau mai multi utilizatorilor independenti. Exploatarea, intretinerea si repararea ei intra in atributiile Apa Nova Ploiesti. Contorul este ultima componenta a retelei publice de distributie.

 • Care este instalatia mea particulara/ interioara?

  Instalatia interioara de apa potabila reprezinta totalitatea instalatiilor aflate in proprietatea sau in administrarea utilizatorului, amplasate dupa contorul de bransament, in sensul de curgere al apei potabile si care asigura transportul apei potabile preluate din reteaua publica la punctele de consum si/sau la instalatiile de utilizare.

 • Ce am voie sa fac si ce nu?

  Bransarea la instalatia publica de alimentare cu apa se face numai cu avizul Apa Nova Ploiesti.

  Este interzisa alimentarea cu apa din bransament, dinainte de contor.

  Lucrarile de intretinere, exploatare si reconditionare a bransamentelor de apa de pe domeniul public, sunt executate de Apa Nova Ploiesti. Cheltuielile pentru devierea sau modificarea bransamentelor, cat si cele pentru repararea avariilor rezultate din vina utilizatorului sau a unui tert intra in sarcina acestora.

  In cazul unei defectiuni precum debit redus, presiune scazuta, gust sau miros neplacut, aspect necorespunzator al apei, se poate apela, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, centrul de apel al Apa Nova Ploiesti la numerele de telefon 0800 800 923 - apel gratuit din reteaua Telekom Romania si 0244 407 630 - apel taxabil din alte retele de telefonie fixa sau mobila

 • Din ce este compus un bransament de apa?

  Partile componente ale unui bransament sunt:

  • o constructie numita camin de apometru (de bransament), plasata pe domeniul public sau privat, folosita pentru controlul si intretinerea bransamentului, fiind vizibila si accesibila;
  • priza de apa reprezentand punctul de racordare la reteaua de distributie a apei;
  • o conducta de bransament care se leaga la reteaua publica de distributie;
  • armatura (vana) de concesie;
  • contorul de bransament care asigura masurarea debitului de apa furnizata;
  • clapet de sens unic;
  • armatura (vana) de inchidere.

  Delimitarea dintre reteaua publica de distributie si instalatia interioara a clientului se face prin contorul de bransament, care este ultima componenta a retelei publice de distributie.

 • Care sunt conditiile si documentele necesare realizarii unui bransament de apa nou?

  Instalarea bransamentului se face de catre societatea Apa Nova Ploiesti. Costul lucrarii se calculeaza in functie de distanta intre proprietatea viitorului utilizator si reteaua publica de apa, dar si de materialele folosite.

  Actele necesare (in copie) pentru obtinerea avizului si intocmirea proiectului de bransare/racordare la retelele publice de alimentare cu apa si de canalizare sunt:

  Persoane fizice

  • certificatul de urbanism
  • actul de proprietate (contract de vanzare - cumparare, contract de inchiriere, sentinta civila etc.) si extrasul de carte funciara
  • planul de situatie al imobilului pe suport topografic in coordonate STEREO 70
  • actul de identitate

  Agenti economici

  • certificatul de urbanism
  • actul de proprietate (contract de vanzare - cumparare, contract de inchiriere, sentinta civila etc.) si extrasul de carte funciara
  • plan de situatie al imobilului pe suport topografic in coordonate STEREO 70
  • certificatul de inregistrare emis de Registrul Comertului
  • certificatul de inregistrare fiscala
  • certificatul de inregistrare in scopuri de TVA

  Apa Nova Ploiesti va realiza un proiect al lucrarii si un deviz estimativ.

  Dupa executia lucrarii, Apa Nova Ploiesti va transmite solicitantului devizul general (situatia de lucrari) si factura fiscala care va avea inscrisa suma reprezentand costul total al lucrarii.

  Ulterior, i se va transmite procesul verbal de receptie a lucrarii si contractul de alimentare cu apa spre semnare.

 

 

 

 

 

 

Home|Prezentare|Consumatori|Servicii on-line|Contact|Noutati

Bransamente|Contorizare|Canalizare|Centrul de Relatii Clienti|Factura|Tarife|Calitatea apei|Prestari servicii|Audiente

Grupul Veolia|Apa Nova Bucuresti|Primaria Municipiului Ploiesti|Veolia Romania

GDPR|Cerere exercitare drepturi GDPR|Politica de utilizare a cookie-urilor

©2008-2011 APA NOVA PLOIEȘTI